กติกากาบัดดี้ ในเอเชียนเกมส์ 2018

กาบัดดี้หรือตี่จับในบ้านเรา เป็นหนึ่งในกีฬาที่บรรจุในรายการการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2018 โดยจะมีกติกาในการแข่งขันดังนี้

1. สนามแข่งขันประเภทชายมีความกว้าง 10 เมตร ยาว 13 เมตร น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม สำหรับประเภทหญิง สนามกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม

2. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พักครึ่งได้ไม่เกิน 5 นาที

3. ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ข้าง เป็นตัวจริง 7 คน มีผู้เล่นสำรอง 5 คน รวมเป็น 12 คน ทั้งสองทีมผลัดกันรุกและรับ หากเป็นฝ่ายรุก ผู้เล่น 1 คนของฝ่ายรุกต้องเดินไปยังฝั่งตรงข้าม ฝ่ายรับ 7 คนจะยืนจับมือเรียงกันเป็นแถวไว้ คอยต้อนไม่ให้ผู้รุกกลับไปยังแดนของตนหรือแตะเส้นกลางสนามได้

4. ผู้รุกถ้าเดินเลยเส้นกลางสนามไปแล้วต้องออกเสียง กาบัดดี้ ตลอดเวลาหรือตลอดช่วงหายใจเดียว ขณะรุกไปต้องแตะตัวฝ่ายตรงข้ามให้ได้ และพยายามกลับแดนหรือแตะเส้นกลางสนามให้ได้ ซึ่งถ้ารุกนานกว่า 30 วินาที แล้วยังกลับแดนไม่ได้ ฝ่ายรับจะได้ 1 คะแนน ทันที

5. หากถูกจับหรือหยุดเปล่งเสียงขณะรุก ผู้รุกจะต้องออกจากสนามให้ผู้รุกอื่นแข่งขันแทน โดยต้องสลับมาเป็นฝ่ายรับ

6. หากทีมใดเหลือผู้เล่นในสนาม 1 หรือ 2 คน โค้ชสามารถแจ้งกรรมการขอเอาผู้เล่นออก และเริ่มเล่นเกมใหม่ 7 คนได้ แต่ทีมนั้นจะเสีย 1 คะแนนต่อผู้เล่น 1 คน และต้องเสียคะแนนล้างทีม 2 คะแนน เพื่อเป็นการเริ่มแข่งขันเกมใหม่

Leave a Reply